Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Tylko lub aż... oddając krew ratujesz życie i zdrowie drugiego człowieka - PROMOCJA SG -

Nawigacja

PROMOCJA SG

Tylko lub aż... oddając krew ratujesz życie i zdrowie drugiego człowieka

Sylwia Wojtowicz
15.11.2022

Krew to lek, którego mimo upływu lat, rozwoju technologii i wielu badań medycznych nie udało się dotychczas zastąpić żadną inną substancją. Pozornie do jej otrzymania potrzebne jest tak niewiele… Tylko lub aż dobre serce innej osoby, która oddając krew oraz jej składniki ratuje życie i zdrowie drugiego człowieka, a to bez wątpienia najbardziej wartościowa nagroda, jaką można otrzymać w zamian.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w trwającą od 24 października do 23 grudnia br., akcję pod hasłem NASZA KREW — NASZA OJCZYZNA, której organizatorem jest gen. dyw. SG Tomasz Praga Komendant Główny Straży Granicznej.

Patronat honorowy:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Minister Sprawiedliwości,
Minister Zdrowia,
Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Uczestnicy: Policja, Służba Więzienna, SOP, IPA Polska, POLSKI CZERWONY KRZYŻ, SHDK RP, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, Związek Strzelecki STRZELEC. 

Koordynator akcji: st. chor. szt. SG Andrzej BAZIAK.

Informacje: Klub HDK KGSG

Realizacja materiału: S.Wojtowicz-Sander

Nasza Krew - Nasza Ojczyzna

Czy wiesz, że...

do góry