Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrudnieni nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrudnieni nielegalnie

Ewelina Szczepańska
02.03.2021

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim ujawnili 78 przypadków, w których agencja pracy powierzyła cudzoziemcom pracę wbrew obowiązującym przepisom.

Kontrolę przeprowadzono w Agencji Zatrudnienia w Gorzowie Wielkopolskim. Wylegitymowano 162 obywateli Mołdawii, których zatrudniała agencja i zweryfikowano dokumentację niezbędną do legalnego wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okazało się, że 70 cudzoziemców pracowało bez wymaganego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Dwóch cudzoziemców nie posiadało dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce, natomiast 36 pracowało bez zawarcia umowy o pracę. Wobec pracodawcy wszczęto postępowanie w sprawie o wykroczenie. Mężczyźnie zarzucono zatrudnienie 78 cudzoziemców z naruszeniem obowiązujących przepisów. Do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie pracodawcy. Grozi mu kara grzywny do 30 tysięcy złotych.

do góry