Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w zakładzie przetwórstwa ryb - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie w zakładzie przetwórstwa ryb

Sylwia Wojtowicz
01.03.2021

Pracowali nielegalnie, w zakładzie przetwórstwa ryb, w województwie pomorskim. Właściciele firmy również nie mieli pozwolenia na prowadzenie takiej działalności.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni skontrolowali cudzoziemców zatrudnionych przez agencję pracy z Dolnego Śląska, oddelegowanych na Pomorze, w charakterze przetwórców ryb. Pracownicy to w większości obywatele Ukrainy, ale również Białorusini oraz Gruzini. Jak ustalili gdyńscy strażnicy graniczni, 52 cudzoziemców pracowało nielegalnie. Nie mieli głównie odpowiednich zezwoleń na pracę bądź ważnych oświadczeń. W 10 przypadkach funkcjonariusze stwierdzili brak zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie. Z kolei wobec 35 osób pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. 

Jak się również okazało, dwaj wspólnicy prowadzący agencję, obywatele Ukrainy, także nie mieli odpowiednich zezwoleń na pracę. Zostali ukarani mandatami. Ponadto wobec prezesa skontrolowanej firmy zostanie skierowany wniosek do sądu.

Zdj. KGSG 

do góry