Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zmienił nazwisko, żeby przekroczyć granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmienił nazwisko, żeby przekroczyć granicę

Maciej Pietraszczyk
06.02.2020

W porcie lotniczym Kraków-Balice zatrzymany został obywatel Ukrainy, usiłujący przekroczyć granicę do Polski na podstawie paszportu, w którym za pomocą podstępu zmienił swoje dane osobowe.

Dwudziestosiedmioletni mężczyzna, posługujący się językiem polskim i deklarujący przyjazd do naszego kraju w celu podjęcia pracy, przedstawił do kontroli paszport, który wzbudził zastrzeżenia kontrolera. W trakcie szczegółowej weryfikacji funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemiec zmienił swoje nazwisko i podczas okresowej wymiany paszportu uzyskał dokument z nowymi danymi personalnymi. Pod swoim pierwotnym nazwiskiem figurował w bazach danych jako osoba objęta zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen do lipca 2021 r.

Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wydał mężczyźnie decyzję o odmowie wjazdu i unieważnił jego wizę krajową z prawem do pracy.

Po dwudniowym oczekiwaniu w pomieszczeniach służbowych Placówki SG Kraków-Balice cudzoziemiec odleciał samolotem rejsowym do Kijowa. 

do góry