Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 95. rocznica utworzenia KOP - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

95. rocznica utworzenia KOP

Maciej Pietraszczyk
12.09.2019

95 lat temu, 12 września 1924 roku, rozkazem Ministra Spraw Wojskowych generała Władysława Sikorskiego powołana została do istnienia Wojskowa Formacja Specjalna czasu pokoju Korpus Ochrony Pogranicza.

Konieczność utworzenia wojskowej formacji ochrony granic była skutkiem trwającej od 1922 roku wojny hybrydowej, jaką na polskich Kresach toczyły przeciw Rzeczypospolitej prowadziły jednostki dywersyjne, podlegające pod Główny Zarząd Rozpoznania „Razwiedupr” Armii Czerwonej ZSRR.

Skierowane przeciw Polsce działania zbrojne miały na celu dezorganizację polskich struktur państwowych przy granicy wschodniej i wywołanie zbrojnego antypolskiego powstania zamieszkujących Kresy mniejszości narodowych.

Powołanie KOP szybko doprowadziło do uspokojenia sytuacji i przywrócenia kontroli władz RP nad wschodnim pograniczem. 

Straż Graniczna  dziedziczy Tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II RP

 

Zapraszamy do zapoznania się z okolicznościowym artykułem

  • 95 rocznica utworzenia KOP
    95 rocznica utworzenia KOP
do góry