Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Afgańczyk i Wietnamczyk zatrzymani - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Afgańczyk i Wietnamczyk zatrzymani

Ewa Gajewska
20.05.2019

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Afganistanu i dwóch obywateli Wietnamu za nielegalny pobyt w Polsce.

16 maja funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali obywatela Afganistanu. Cudzoziemiec został zatrzymany w Sławkowie w ciężarówce, która przyjechała do Polski z Macedonii. Mężczyzna nie miał żadnych dokumentów. Podczas przesłuchania oświadczył, że pochodzi z Afganistanu, a do naczepy samochodu ciężarowego dostał się w Serbii dzięki pomocy przemytników. Obywatel Afganistanu miał zamiar dotrzeć do Europy Zachodniej. Po zakończeniu czynności służbowych cudzoziemiec został przekazany stronie czeskiej w ramach readmisji uproszczonej.

Tego samego dnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku zatrzymali dwóch obywateli Wietnamu, podróżujących samochodem osobowym. W trakcie legitymowania pasażer okazał funkcjonariuszom ważny wietnamski paszport oraz ważną polską kartę pobytu. Zdjęcie zamieszczone w dokumencie różniło się jednak od wizerunku osoby kontrolowanej. Cudzoziemiec przyznał, że dokumenty te nie należały do niego, tylko do jego kolegi. 39-letni Wietnamczyk został zatrzymany. Za udzielanie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy zatrzymano również kierowcę kontrolowanego pojazdu. Funkcjonariusze z PSG w Świecku wszczęli postępowanie przygotowawcze. Legitymujący się cudzym dokumentem obywatel Wietnamu przyznał się do zarzuconego mu czynu i dobrowolnie podał się karze grzywny w wysokości 2,5 tys. Ponadto Komendant PSG w Świecku wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do wyjazdu z Polski w terminie do 30 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku. Natomiast drugi obywatel Wietnamu za udzielanie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy ukarany został karą grzywny w wysokości 400 zł.

zdj. Straż Graniczna

  • sfałszowany dokument
    sfałszowany dokument
  • ciężarówka, w której ukrył się cudzoziemiec
    ciężarówka, w której ukrył się cudzoziemiec
do góry