Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Posłużyli się fałszywymi dokumentami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Posłużyli się fałszywymi dokumentami

Maciej Pietraszczyk
10.01.2019

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch mężczyzn posługujących się podrobionymi dokumentami.

9 stycznia 2019 r. w Budzisku funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak zatrzymali pochodzącego z Łotwy 38-letniego bezpaństwowca, podróżującego samochodem marki BMW na niemieckich numerach rejestracyjnych. Cudzoziemiec okazał do kontroli łotewski dowód osobisty, który został podrobiony na wzór oryginalnego. Podczas dalszych czynności u zatrzymanego mężczyzny ujawniono jeszcze jeden podrobiony dowód osobisty.

Podróżny przyznał się do posiadania oraz posługiwania się podrobionym dokumentem i dobrowolnie poddał karze grzywny w wysokości 2 tys. zł, zaś w związku z brakiem dokumentów wymaganych do przekroczenia granicy nakazano mu opuścić terytorium RP.

Tego samego dnia podrobionym dokumentem posłużył się również 22-letni obywatel Białorusi, który stawił się do odprawy granicznej na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy. Mężczyzna do kontroli przedstawił rosyjskie prawo jazdy. Szczegółowe sprawdzenie dokumentu potwierdziło, że zostało ono podrobione. Mężczyzna został zatrzymany i po sporządzeniu wymaganej dokumentacji został przekazany funkcjonariuszom Policji.

do góry