Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Podróżny z fałszywymi dokumentami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podróżny z fałszywymi dokumentami

Ewa Gajewska
09.01.2019

W poniedziałek (7 stycznia) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa–Modlin zatrzymali cudzoziemca, który posługiwał się sfałszowanymi i wyłudzonymi dokumentami. Mężczyzna usłyszał w tej sprawie zarzuty karne.

Do zatrzymania podróżnego, podającego się za obywatela Bangladeszu, doszło podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców oczekujących na lot do Lizbony. Okazany przez niego bengalski paszport oraz wiza nosiły znamiona przerobienia, a  na stronie sąsiadującej z podejrzaną włoską wizą widniała sfałszowana odbitka stempla włoskiej kontroli granicznej. Mężczyzna stanowczo zapewniał, że okazane dokumenty są autentyczne i należą do niego. Poza bengalskim paszportem z włoską wizą cudzoziemiec miał przy sobie polską kartę pobytu, którą wyłudził w jednym z urzędów na dane innej osoby. 

Zatrzymanyc przyznał się do winy. Dobrowolnie poddał się karze w łącznym wymiarze 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz przepadek polskiej karty pobytu. Podczas przesłuchania podał swoje prawdziwe dane, które obecnie są sprawdzane przez funkcjonariuszy. Ponadto Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Do czasu opuszczenia terytorium Polski - zgodnie z postanowieniem sądu - mężczyzna przebywać będzie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

zdj. Nadwiślański OSG

do góry