Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej - Oddziały SG -

Nawigacja

Oddziały SG

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
22.04.2008

Komendant gen. bryg. SG Andrzej Popko
Adres ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
Telefon

centrala: +48 16 673 20 00
fax: +48 16 673 2700,
+48 16 673 27 01,
+48 16 673 28 04

Mail rzecznik.bieszczadzki@strazgraniczna.pl, bieszczadzki@strazgraniczna.pl
Adres WWW Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Opis

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego 

Placówki SG

Placówka Straży Granicznej w Czarnej Górnej
Adres: 38-710 Czarna Górna, Czarna Górna 191
tel. +48 13 465 85 00
fax +48 13 465 85 05
e-mail: czarna@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Hermanowicach
Adres: 37-733 Pikulice
tel. +48 16 676 65 00
fax +48 16 676 65 05
e-mail: hermanowice@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju
Adres: 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 36
tel. +48 16 632 51 00
fax +48 16 632 51 25
e-mail: horyniec@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Huwnikach
Adres: 37-734 Fredropol
tel. +48 16 679 22 00
fax +48 16 679 22 05
e-mail: huwniki@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Korczowej
Adres: 37-724 Młyny
tel. +48 16 624 64 00
fax +48 16 624 64 05
e-mail: korczowa@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Krościenku
Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. +48 13 465 83 00
fax  +48 13 465 83 05
e-mail: sdo.kroscienko@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie
Adres: 37-600 Lubaczów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 25
tel. +48 16 632 85 00
fax +48 16 632 85 05
e-mail: lubaczow@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Medyce
Adres: 37-732 Medyka
tel. +48 16 676 55 00
fax +48 16 676 55 05
e-mail: medyka@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce
Adres: 36-002 Jasionka, Jasionka 942
tel. +48 17 866 82 00
fax +48 17 866 82 05
e-mail: sdo.rzeszowjasionka@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Sanoku
Adres: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 23
tel. +48 13 465 33 00           
fax. +48 13 465 33 05
e-mail: sanok@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Stuposianach
Adres: 38-713 Lutowiska, Stuposiany 18
tel. +48 13 465 82 00
fax +48 13 465 82 05
e-mail: stuposiany@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych
Adres: 38-714 Ustrzyki Górne, Ustrzyki Górne 21
tel. +48 13 461 69 00
fax +48 13 461 69 05
e-mail: ustrzyki@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Wetlinie
Adres: 33-608 Wetlina 43, Wetlina 43
tel. +48 13 465 94 00
fax. +48 13 465 94 05
e-mail: sdo.wetlina@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Wojtkowej
Adres: 38-712 Wojtkowa
tel. +48 13 461 34 16
fax +48 13 465 83 98
e-mail: wojtkowa@strazgraniczna.pl

do góry