Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Podlaski Oddział Straży Granicznej - Oddziały SG -

Nawigacja

Oddziały SG

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
07.05.2008

Komendant gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek
Adres ul. Bema 100
15-370 Białystok
Telefon tel.: +48 85 71 45 000
fax: +48 85 71 45 700
Mail podlaski@strazgraniczna.pl
Adres WWW Podlaski Oddział Straży Granicznej
Opis

Podlaski Oddział Straży Granicznej strzeże części wschodniej rubieży Polski.

Jest to oddział specyficzny, bo posiadający zarówno granicę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Wiąże się z tym szczególna odpowiedzialność, dlatego też od kilkunastu lat przygotowywano się do podjęcia tego zadania. I tak m.in. stworzone zostały nowe regulacje prawne dające funkcjonariuszom szerokie kompetencje, wybudowano szereg nowych jednostek granicznych, skracając tym samym długość odcinków chronionych przez nie. Wreszcie - i to chyba najważniejsze - stale rośnie liczba osób w zielonych mundurach, służących bezpośrednio na granicy państwa. Obecnie Straż Graniczna opiera się na profesjonalnej kadrze - wyszkolonej i znającej języki obce.

Komenda Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku
im. gen. dyw. Henryka MINKIEWICZA
15-370 Białystok, ul. Bema 100
tel. +48 85 714 59 00
fax. +48 85 714 57 00
e-mail: podlaski@strazgraniczna.pl
strona WWW: www.podlaski.strazgraniczna.pl

Placówki SG

Placówka SG w Augustowie
16-301 Augustów, ul. Modrzewiowa 1
tel. +48 87 644 40 00
fax. +48 87 644 40 05
e-mail: augustow@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Białowieży
17-230 Białowieża, ul. Sportowa 29
tel. +48 85 685 46 20
fax. +48 85 685 46 25
e-mail: bialowieza@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Bobrownikach
16-040 Bobrowniki, Gródek
tel. +48 85 717 23 00
fax. +48 85 717 23 05
e-mail: bobrowniki@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Czeremsze
17-240 Czeremcha, ul. Boczna 16
tel. +48 85 685 43 00
fax. +48 85 685 43 05
e-mail: czeremcha@strazgraniczna.pl
Przejście drogowe Połowce 25 tel. 85 68 54 720
Przejście kolejowe ul. Kolejowa 2  tel. 85 685 45 00

Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych
17-209 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 7A
tel. +48 85 685 42 00
fax. +48 85 685 42 05
e-mail: dubiczecerkiewne@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Krynkach
16-120 Krynki, ul. Bema 68
tel. +48 85 712 67 22
fax. +48 85 712 67 25
e-mail: krynki@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Kuźnicy
16-123 Kuźnica, ul. Graniczna 1
tel. +48 85 712 72 00
fax. +48 85 712 72 05
e-mail: kuznica@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Lipsku
16-315 Lipsk, ul. Pusta 34
tel. +48 87 643 94 00
fax. +48 87 643 94 05
e-mail: lipsk@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Michałowie
16-050 Michałowo, ul. Sosnowa 4A
tel. +48 85 717 24 00
fax. +48 85 717 24 05
e-mail: michalowo@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Mielniku
17-307 Mielnik, ul. Królewska 48B
tel. +48 85 655 92 20
fax. +48 85 655 92 25
e-mail: mielnik@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Narewce
17-220 Narewka, ul. Nowa 12A
tel. +48 85 685 92 20
fax. +48 85 685 92 25
e-mail: siemianowka@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Nowym Dworze
16-205 Nowy Dwór, ul. Sidrzańska 13
tel. +48 85 712 64 20
fax. +48 85 712 64 25
e-mail: nowydwor@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Płaskiej
16-326 Płaska 80 B
tel. +48 87 643 95 00
fax. +48 87 643 95 05
e-mail: plaska@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Rutce Tartak
16-406 Rutka Tartak, ul. Wojska Polskiego 13
tel. +48 87 566 03 00
fax. +48 87 566 03 05
e-mail: rutkatartak@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Łąkowa 5
tel. +48 87 517 37 20
fax. +48 87 517 37 25
e-mail: sejny@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Szudziałowie
16-113 Szudziałowo, ul. Szkolna 6A
tel. +48 85 712 65 02
fax. +48 85 712 65 05
e-mail: szudzialowo@strazgraniczna.pl

do góry