Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Spraw Międzynarodowych -

Nawigacja

Biuro Spraw Międzynarodowych

Biuro Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
14.05.2008

Dyrektor ppłk SG Jarosław Ruta
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 4038 (sekretariat)
Fax +48 22 500 4761 (sekretariat)
Mail bsm.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Biuro Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej jest komórką organizacyjną odpowiedzialną za:

 1. Prowadzenie współpracy międzynarodowej w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz jego obsługi w tym zakresie.
 2. Koordynowanie współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Straż Graniczną, a także wypracowywanie propozycji co do kierunków takiej współpracy.
 3. Organizację udziału sił i środków Straży Granicznej w operacjach międzynarodowych zarówno prowadzonych pod egidą Europejskiej Agencji Straży Granicznej
  i Przybrzeżnej (Frontex), jak i innych tego typu przedsięwzięć realizowanych w oparciu o dwu- i wielostronne porozumienia.
 4. Zapewnienie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego Zastępcom wsparcia informacyjno-analitycznego niezbędnego do właściwego określania celów polityki i współpracy międzynarodowej Straży Granicznej oraz prowadzenia takiej współpracy.
 5. Wykonywanie funkcji Krajowego Ośrodka Koordynacji europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR) na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r.
 6. Koordynowanie działań Straży Granicznej i bezpośredni udział wypełnianiu obowiązków, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. (ustanawiającego Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną), w tym m.in. w zakresie: 
 • wykonywania analiz zgodnie ze wspólnym zintegrowanym modelem stworzonym przez Agencję Frontex,
 • dostarczania Agencji Frontex niezbędnych analiz i informacji w tym również na potrzeby wykonywania tzw. oceny narażenia,
 • zapewnienia wymaganej liczby funkcjonariuszy do składu rezerwy szybkiego reagowania Agencji Frontex,
 • zapewnienia wkładu do rezerwy wyposażenia technicznego Agencji Frontex.

W skład Biura Spraw Międzynarodowych KGSG wchodzi:

 1. Kierownictwo,
 2. Zespół Stanowisk Samodzielnych,
 3. Wydział I Operacji Międzynarodowych,
 4. Wydział II Analiz,
 5. Wydział III Współpracy Europejskiej,
 6. Wydział IV Współpracy Międzynarodowej,
 7. Wydział V Informacji,
 8. Wydział VI Organizacyjny.

 

 

Linki o Schengen

   
do góry