Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Prawne Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Prawne -

Nawigacja

Biuro Prawne

Biuro Prawne Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
14.05.2008

Dyrektor płk SG Marcin Własnowolski
Adres al. Wynalazek 4
02-677 Warszawa
Telefon +48 22 500 4036
Fax  
E-mail bp.kg@strazgraniczna.pl
Opis Biuro jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej , do której zadań należy:
  • koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych w Straży Granicznej, w celu zapewnienia zgodności opracowywanych projektów z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki legislacyjnej,
  • wykonywanie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Głównego Straży Granicznej jako centralnego organu administracji rządowej,
  • intensywny nadzór nad obsługą prawną w Straży Granicznej oraz koordynowanie świadczenia pomocy prawnej w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, w celu zapewnienia jednolitości i prawidłowości stosowania prawa.
do góry