Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Lotnictwa Straży Granicznej - Biuro Lotnictwa -

Nawigacja

Biuro Lotnictwa

Biuro Lotnictwa Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
16.09.2019

Dyrektor p. o. ppor. SG Piotr Mielniczuk
Adres

ul. KOR 45 D

02-146 Warszawa

Telefon  
Fax +48 22 500 4795
E-mail bl.kg@strazgraniczna.pl
 

Biuro Lotnictwa Straży Granicznej jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, powołaną do:

  • ochrony lądowej i morskiej granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z powietrza oraz wsparcie działań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w ramach realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej;
  • udzielania wsparcia w przedsięwzięciach wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w zakresie właściwości Biura;
  • realizacji współdziałania Straży Granicznej i Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
  • w ochronie granicy państwowej w zakresie właściwości Biura;
  • zapewnienia bezpieczeństwa w realizacji zadań Lotnictwa Straży Granicznej.

 

do góry