Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Łączności i Informatyki -

Nawigacja

Biuro Łączności i Informatyki

Biuro Łączności i Informatyki

Andrzej Kucharski
27.05.2008

Dyrektor płk SG Mariusz Kijowski
Adres ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Telefon +48 22 500 4034
Fax +48 22 500 4723
E-mail blii.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Biuro Łączności i Informatyki jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, do której zadań należy:

 • organizowanie i kierowanie systemami i sieciami teleinformatycznymi, obserwacji technicznej oraz zasilania awaryjnego, w celu zapewnienia sprawnej realizacji ustawowych zadań Straży
 • utrzymanie infrastruktury Centralnego Węzła Teleinformatycznego,
 • administrowanie i zarządzanie zasobami Centralnego Węzła Teleinformatycznego w tym sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz dostępem do zasobów zewnętrznych,
 • planowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych, w tym dostarczanie narzędzi, technik i metod w zakresie systemów teleinformatycznych Straży Granicznej wspierających realizację zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,
 • realizowanie przedsięwzięć związanych z dostosowaniem infrastruktury technicznej Straży Granicznej do korzystania z zasobów udostępnionych przez Unię Europejską, w tym w szczególności Systemu Informatycznego Schengen i Systemu Informacji Wizowej.
 • opracowanie procedur, standardów oraz systemowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie teleinformatyki, w tym w zakresie infrastruktury klucza publicznego oraz przyjętych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 • zapewnienie prawidłowej eksploatacji posiadanych przez Straż Graniczną środków łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego oraz utrzymywania ich w pełnej sprawności technicznej

W skład Biura wchodzą:

 • Kierownictwo;
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych;
 • Wydział Informatyki;
 • Wydział Zarządzania Projektami;
 • Wydział - Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji;
 • Wydział Administrowania Systemami Bezpieczeństwa;
 • Wydział Telekomunikacji;
 • Wydział Ekonomiczny;
 • Wydział Ewidencji i Serwisu;
 • Wydział Wsparcia Użytkownika z siedzibą w Szczecinie.
do góry