Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Kadr i Szkolenia -

Nawigacja

Biuro Kadr i Szkolenia

Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
22.04.2008

Dyrektor płk SG Joanna KOSTECKA
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 4995
Fax +48 22 500 4709
E-mail bkisz.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Biuro Kadr i Szkolenia jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną do realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Do zadań Biura należy m.in.:

  • opracowywanie kierunków i zasad realizacji polityki kadrowej;
  • nadzorowanie i koordynowanie realizacji przyjętych kierunków metod pracy kadrowej w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;
  • określanie zasad i sposobu postępowania w sprawach organizacyjno - etatowych oraz koordynowanie tych spraw w Straży Granicznej;
  • nadzorowanie wykorzystywania w Straży Granicznej limitu zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników;
  • prowadzenie centralnej ewidencji kadr Straży Granicznej;
  • prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów do służby i pracy w Komendzie Głównej Straży Granicznej;
  • przeprowadzanie badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej;
do góry