Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - stan prawny na dzień 19 maja 2022 r. - Ustawy -

Nawigacja

Ustawy

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - stan prawny na dzień 19 maja 2022 r.

Piotr Soboń
24.05.2022 Wersje dokumentu

 

Zamieszczone na stronie teksty aktów prawnych nie spełniają warunków ogłoszenia urzędowego i mają jedynie charakter informacyjny.

Teksty aktów normatywnych ogłaszane są w Dzienniku Ustaw RP i dziennikach urzędowych.

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1061)

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000106101.pdf

 

 

 

do góry