Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej W dniu 14 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą”, współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Program "Sprawy wewnętrzne" Azyl i migracja (PA18). - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

W dniu 14 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą”, współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Program "Sprawy wewnętrzne" Azyl i migracja (PA18).

Andrzej Kucharski
14.12.2022

W dniu 14 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu „Chronimy dzieci, w  tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą”, współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Program "Sprawy wewnętrzne" Azyl i migracja (PA18).

Uczestnikami spotkania będą:
przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka - patrona honorowego projektu,  
przedstawiciele:
Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA
Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Straży Granicznej,
oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

  • Norway Grants Logo
    Norway Grants Logo
do góry