Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej”

Andrzej Kucharski
22.06.2022

Pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej”

W dniach 17 – 20 maja 2022 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej”. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Głównej Straży Granicznej oraz z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego,  Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Głównym celem szkolenia było nabycie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie realizacji procedury przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zagadnienia programowe obejmowały zapoznanie się z kierunkami prawa międzynarodowego w zakresie ochrony międzynarodowej oraz przekazywania i przyjmowania osób w ramach mechanizmu dublińskiego. Ponadto funkcjonariusze nabyli umiejętności w zakresie realizacji procedury przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, sporządzenia dokumentacji służbowej oraz właściwego trybu postępowania, uwzględniającego sytuacje uzasadniające zatrzymanie i umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku.

Wsparcia merytorycznego podczas realizacji kursu udzieliła Naczelnik Wydziału IV Postępowań Uchodźczych Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, która przekazała wiele praktycznych informacji, dotyczących zarówno samej procedury przyjęcia wniosku, jak i znaczenia organów w procedurze uchodźczej.

Szkolenie zrealizowano w ramach projektu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w obszarze programowym „Azyl i migracja” programu „Sprawy wewnętrzne”. Projekt nr NMF/PA18/001 „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

Pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej”

Pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej”

Logo Norway grants

do góry