Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ.10.3142 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ.10.3142

07.08.2012

FGZ-10-3142

„Modernizacja systemu telekopiowego Straży Granicznej”

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych:

Przedmiotowy projekt został zrealizowany w ramach środków z alokacji 2010 na kwotę - 453 747 zł:
Istotnym elementem Straży Granicznej jest system telekopiowy - oparty o zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne umożliwiający digitalizacje oraz przechowywanie dokumentów. Urządzenia te stanowią interfejs wejściowy do wielu systemów SG.

Celem projektu była implementacja nowych urządzeń, które umożliwiają wprowadzanie dokumentów do repozytoriów, przechowywanie dokumentów oraz danych multimedialnych, indeksowanie wprowadzanych danych, przesyłanie dokumentów pomiędzy urządzeniami systemu telekopiowego, wysyłanie faksów z wykorzystaniem linii telefonicznych, drukowanie i skanowanie dokumentów w systemie Scan2Desktop, backup gromadzonych
w repozytoriach danych oraz poprzez system telekopiowy zarządzanie strukturą techniczną urządzeń. Wdrożenie nowego rozwiązania pozwoliło na niezwłoczne zastąpienie wyeksploatowanych maszyn funkcjonujących w oddziałach i placówkach SG oraz doposażenie nowych lokalizacji SG.

W ramach tego projektu zakupiono 36 urządzeń telekopiowych wraz z zestawem materiałów eksploatacyjnych. 
Projekt ten został zrealizowany w II kwartale 2012 r.

Xerox WorkCentre




do góry