Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ-11-3123 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ-11-3123

01.08.2013


"Modernizacja systemu telekopiowego Straży Granicznej - II etap"

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych:

Przedmiotowy projekt został zrealizowany w ramach środków z alokacji 2011 na kwotę - 1 132 699, 96 zł:

Projekt miał na celu zapewnienie cyfryzacji dokumentów podlegających procesom związanym z zarządzaniem granicą oraz ich przetwarzanie w zintegrowanych systemach zarządzania granicą Straży Granicznej oraz zapewnienie dostępności do usług faks, skan, email na kluczowych stanowiskach związanych z kontrolą osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami. Dane uzyskane z urządzeń będą wykorzystywane
w centralnych systemach SG oraz wykorzystywane do wydawania decyzji związanych
z procesem kontroli granicznej.

Zakup 142 nowoczesnych urządzeń wielofunkcyjnych pozwolił na zastąpienie wyeksploatowanych i awaryjnych urządzeń działających w ramach Systemu Telekopiowego Straży Granicznej. Dzięki wymianie urządzeń na nowe zapewniono możliwość wydajniejszej pracy wielu innych systemów funkcjonujących w Straży Granicznej RP, w szczególności obiegu dokumentów.

Przedmiotowy projekt zrealizowano w II kwartale 2013 r. w ramach dwóch umów:

W ramach umowy nr 15/BF/BŁiI/2013 zakupiono 75 urządzeń wielofunkcyjnych –
65 monochromatycznych, 10 kolorowych, 15 czytników kart zbliżeniowych.

 

W ramach umowy nr 16/BF/BŁiI/2013 zakupiono 67 urządzeń wielofunkcyjnych –
62 monochromatycznych, 5 kolorowych, 5 czytników kart zbliżeniowych.

 

 

do góry