Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Umowa zlecenie -

Nawigacja

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

Andrzej Kucharski
21.11.2016

2018


Komenda Główna Straży Granicznej

Poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń w ramach umowy cywilno – prawnej do obsługi projektu realizowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla projektu nr 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych – część II".

Czas trwania umowy: wykonawca wykonywać będzie zlecenie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.


Poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń w ramach umowy cywilno – prawnej do obsługi projektu realizowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla projektu nr 3/9-2018/BK-FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe – część II".

Czas trwania umowy: wykonawca wykonywać będzie zlecenie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

 


2017


 

Komenda Główna Straży Granicznej

Poszukuje osoby do obsługi projektu współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji w ramach umowy cywilno-prawnej (umowa - zlecenie)

Czas trwania umowy: wykonawca wykonywać będzie zlecenie od 07.11.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

 

 


2016


Komenda Główna Straży Granicznej

Poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń w ramach umowy cywilno – prawnej do obsługi projektu realizowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020, dla projektu nr 12/1-2015/BK-FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe",

Czas trwania umowy: Wykonawca wykonywać będzie zlecenie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.12.2018 r.  

 

 

 

do góry