Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rekord Polski. Bieg sztafetowy "Wokół Niepodległej" 2018 -

Nawigacja

Rekord Polski. Bieg sztafetowy "Wokół Niepodległej" 2018

Rekord Polski. Bieg sztafetowy "Wokół Niepodległej" 2018

Sylwia Wojtowicz
07.07.2021

Bieg sztafetowy „Wokół Niepodległej” został zorganizowany w celu uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sztafeta biegła nieprzerwanie przez 18 dni i pokonała 3582,8 km. Tym samym Straż Graniczna ustanowiła rekord Polski w najdłuższym biegu sztafetowym.

Bieg sztafetowy „Wokół Niepodległej” został zorganizowany w celu uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sztafeta biegła nieprzerwanie przez 18 dni i pokonała 3582,8 km. Tym samym Straż Graniczna ustanowiła rekord Polski w najdłuższym biegu sztafetowym.

Start i meta biegu znajowały się w miejscowości Berżniki na Podlasiu. Sztafeta wystartowała 22 września o godz. 15.00, a na metę dotarła 10 października ok. godz. 14:20. Ostatnią zmianę sztafety powitali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga.

- Dziś Straż Graniczna staje się częścią historii. Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jestem dumny, że mam ten zaszczyt nadzorować jedną z formacji, która jest dzisiaj formacją najlepszą z najlepszych - powiedział Minister SWiA Joachim Brudziński na mecie biegu. - Uczciliście 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w sposób najpiękniejszy z możliwych, bo poprzez swoje poświęcenie i pasję.

- Pokazaliście, że potraficie się zjednoczyć. Pokazaliście, że jesteście godnymi spadkobiercami pierwszych polskich formacji granicznych - dodał Komedant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga. - Jestem z was dumny.

W sztafecie wzięło udział w sumie 958 funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, a pałeczka sztafetowa została przekazana 621 razy. Funkcjonariuszom i pracownikom formacji na trasie towarzyszyło 379 osób – m.in. przedstawiciele urzędów, instytucji, służb mundurowych, leśnicy, młodzież szkolna czy harcerze.

Bieg podzielony był na etapy – jeden etap to jeden oddział Straży Granicznej. Wyjątek stanowiły dwa oddziały: Nadwiślański OSG i Podlaski OSG. Podlaski Oddział SG swój odcinek miał podzielony na dwa etapy z uwagi na start i metę biegu. Przez teren Nadwiślańskiego Oddziału SG sztafeta nie przebiegała w ogóle, ponieważ obejmuje on swoim zasięgiem obszar trzech centralnych województw i nie ma bezpośredniego styku z granicą państwa.

Największą ogólną liczbę biegaczy miał VI etap biegu, tj. odcinek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, liczący ponad 670 km wzdłuż granicy z Czechami i Niemcami. Pokonały go w sumie 224 osoby - 173 funkcjonariuszy SG i 7 pracowników z Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych, którym na trasie towarzyszyły 44 uczestników spoza formacji.

Najwięcej osób spoza Straży Granicznej towarzyszyło naszym biegaczom na odcinku Podlaskiego, Bieszczadzkiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – kolejno 83, 78 i 68.

Najdłuższy dystans uczestnicy sztafety przebiegli na etapie VII, w Morskim Oddziale SG. 168 biegaczy pokonało tam 870 km.

 

Rekord Polski

do góry