Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przekraczanie granic -

Nawigacja

Przekraczanie granic

Przekraczanie granic

06.03.2023

Obywatele RP

Dokumentem uprawniającym obywateli RP do przekroczenia granicy jest - w zależności od kierunku podróży - dowód osobisty lub paszport. 

Na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, w portach morskich i lotniczych) nie jest prowadzona kontrola graniczna, a lądowy odcinek granicy wewnętrznej można przekraczać w dowolnym miejscu i o każdej porze. Podróżując po strefie Schengen, trzeba posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo - dowód osobisty lub paszport. Obowiązek ten dotyczy również dzieci. Prawo jazdy, legitymacja szkolna czy studencka, świadectwo urodzenia czy zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego, nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość!

Do przekroczenia granicy zewnętrznej niezbędny jest paszport. W przypadku niektórych państw trzecich konieczne jest również posiadanie wizy.
Przed wyjazdem poza strefę Schengen należy sprawdzić czy państwo, do którego się wybieramy, nie wymaga od obywateli Polski posiadania wiz. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje dla podróżujących, określające zasady wjazdu do poszczególnych krajów, można znaleźć na stronie MSZ pod linkiem: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

 

Cudzoziemcy

Obywatelom państw strefy Schengen przysługuje prawo swobodnego wjazdu na terytorium innego państwa strefy. Muszą jednak posiadać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, aby mogli udokumentować, że korzystają z prawa do swobodnego podróżowania. 

Obywatele państw trzecich, aby wjechać na terytorium państw Schengen muszą spełniać określone warunki tj.:

  • posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli taka jest wymagana od obywateli danego państwa,
  • określić cel podróży,
  • posiadać odpowiednie środki na okres pobytu i na powrót,
  • nie mogą figurować w systemie SIS jako osoba niepożądana lub stanowiąca zagrożenie dla porządku publicznego.

Szczegółowe informacje na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Polski znajdują się na stronie www.mos.cudzoziemcy.gov.pluruchomionej przez Urząd ds. Cudzoziemców. Portal umożliwia załatwienie wielu formalności on-line. Dostępny jest w siedmiu wersjach językowych – polskiej, angielskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, francuskiej, wietnamskiej i arabskiej.


 

 

 


 

do góry