Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Integracja zasobów logistycznych w resorcie spraw wewnętrznych - Integracja logistyczna -

Nawigacja

Integracja logistyczna

Integracja zasobów logistycznych w resorcie spraw wewnętrznych

Leszek Dąbrowski
29.12.2015 Wersje dokumentu

 

Zgodnie z zaakceptowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31.12.2008 r. „Wytycznymi w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu” do pobrania zaktualizowany załącznik do w/w wytycznych.

do góry