Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Realizacja zadań sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych - Biuro Lotnictwa SG -

Nawigacja

Biuro Lotnictwa SG

Realizacja zadań sfinansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

13.06.2022

Komenda Główna Straży Granicznej realizuje obecnie projekt nr PL/2017/PR/0018  pn. „Zakup dwóch samolotów przystosowanych do wykonywania zadań nad obszarami morskimi”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Finansowanie ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynosi 90%, natomiast 10 % pokrywane jest ze środków budżetu państwa.

Ramy czasowe realizacji projektu: 01.10.2017 r.  – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 113 566 758,50 zł.

Kwota dofinansowania z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: 102 210 082,65 zł.

Opis zadania: Straż Graniczna w 2020 roku dokonała zakupu dwóch samolotów dwusilnikowych turbośmigłowych posiadających dodatkowe wyposażenie tj. system obserwacji lotniczej, radar poszukiwawczy, system automatycznej identyfikacji jednostek nawodnych typu AIS.  

Dodatkowo w ramach projektu realizowane są zadania związane ze szkoleniem personelu lotniczego oraz zakupem wyposażenia hangarowo-warsztatowego, obsługowego i mobilnego centrum zabezpieczenia technicznego wraz z zabudową i narzędziami.

 

FBW_logo

 

 

do góry