Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nowy numer infolinii Straży Granicznej - Utrudnienia w ruchu -

Nawigacja

Utrudnienia w ruchu

Nowy numer infolinii Straży Granicznej

17.03.2020

Wszelkie informacje, dotyczące zasad przekraczania granicy RP oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Polski można uzyskać pod numerem:

Zakres cudzoziemski

Zakres graniczny

+ 48 22 500 43 76 + 48 22 500 43 76
do góry