Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Infolinia SG/BG Helpline - Informacje dla podróżnych -

Nawigacja

Informacje dla podróżnych

Infolinia SG/BG Helpline

Rzecznik Prasowy
03.08.2021

Numery na infolinię SG dla obywateli Polski oraz cudzoziemców przekraczających granicę RP/Numbers of Border Guard’s helpline for Polish citizens and foreigners crossing the state border with the Republic of Poland.

 

INFOLINIA COVID-19


Komenda Główna Straży Granicznej

+ 48 22 500 43 76 oraz +48 22 500 41 49 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.15-16.15)
zg.kg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP oraz kwarantanny),
zdsc.kg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce w dobie epidemii)


Uzyskanie informacji możliwe jest również poprzez infolinie oddziałów SG, w zależności od miejsca przekraczania granicy

 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

- lotnicze przejścia graniczne: Warszawa-Okęcie, Warszawa-Modlin, Łódź oraz Bydgoszcz:

☏+48 22 513 21 00

wg.nwosg@strazgraniczna.pl

wdsc.nwosg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce w dobie epidemii)

 

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

- lotnicze przejścia graniczne: Wrocław-Strachowice, Poznań-Ławica oraz informacje dotyczące przekraczania granicy polsko-niemieckiej w obrębie województwa lubuskiego i dolnośląskiego oraz polsko-czeskiej w obrębie województwa dolnośląskiego:


☏ +48 683 582 444 (w godzinach 7:30 – 15:30)

wg.nadodrzanski@strazgraniczna.pl  komendant.noosg@strazgraniczna.pl

 

Śląski Oddział Straży Granicznej

- lotnicze przejście graniczne Katowice-Pyrzowice oraz informacje dotyczące przekraczania granicy polsko-czeskiej w obrębie województwa śląskiego i opolskiego:

☏+48 32 414 40 13

slosg@strazgraniczna.pl

 

Karpacki Oddział Straży Granicznej

-  lotnicze przejście graniczne Kraków-Balice oraz informacje dotyczące przekraczania granicy polsko-słowackiej w obrębie województwa małopolskiego:

☏+48 18 415 34 57

komendant.kaosg@strazgraniczna.pl

 

Morski Oddział Straży Granicznej

- lotnicze przejścia graniczne: Gdańsk-Rębiechowo, Szczecin-Goleniów, informacje dotyczące przekraczania polsko-niemieckiej granicy w obrębie województwa zachodniopomorskiego oraz przekraczania morskiego odcinka granicy:


Placówka SG w Gdańsku ☏+48 58 348 12 80  ✉ sdo.rebiechowo@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Szczecinie  ☏+48 91 466 55 20 ✉ sdo.szczecin@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Świnoujściu  ☏+48 91 322 72 00 ✉ sdo.swinoujscie@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Gdyni ☏ +48 58 627 35 00 ✉ sdo.gdynia@strazgraniczna.pl

Placówka SG we Władysławowie ☏+48 58 674 43 00 ✉ sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Ustce ☏ +48 59 815 53 00 ✉sdo.ustka@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Kołobrzegu ☏ +48 94 358 02 19 ✉ sdo.kolobrzeg@strazgraniczna.pl

Placówka SG w Elblągu ☏+48 55 237 64 00 ✉ sdo.elblag@strazgraniczna.pl

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

- lotnicze przejście graniczne w Lublinie oraz drogowe przejścia graniczne z Ukrainą w: Dorohusku, Hrebennem, Zosinie i Dołhobyczowie oraz z Białorusią w Terespolu:

☏+48 82 568 51 19

info.nosg@strazgraniczna.pl

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

- lotnicze przejście graniczne w Rzeszowie-Jasionce oraz drogowe przejścia graniczne z Ukrainą w: Korczowej, Medyce, Budomierzu oraz w Krościenku, a także informacje dotyczące przekraczania granicy polsko-słowackiej:


☏16 673 20 00 wew. 1 (w godz. 7.30-15.30) ✉ wg.biosg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP oraz kwarantanny)

☏16 673 20 00 wew. 2 (w godz. 7.30-15.30) ✉ wdsc.biosg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce)

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej

- drogowe przejścia graniczne z Białorusią w: Kuźnicy i Boborownikach oraz informacje dotyczące przekraczanie granicy polsko-litewskiej:

☏ +48 85 714 50 11 

posg@strazgraniczna.pl   ✉ wdsc.posg@strazgraniczna.pl

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

-  lotnicze przejście graniczne Olsztyn-Mazury oraz drogowe przejścia graniczne z Rosją w: Bezledach i Grzechotkach:

☏+48 89 750 32 62 , +48 89 750 30 52 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30) ✉ wg.wmosg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące przekraczania granicy państwowej przez obywateli RP oraz kwarantanny)

☏+48 89 750 36 16, +48 89 750 36 44 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30) ✉  wdsc.wmosg@strazgraniczna.pl (informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz kwestii związanych z przedłużeniem pobytu cudzoziemców w Polsce)

☏+48 89 750 30 11  ✉ sdo.wmosg@strazgraniczna.pl (po godzinie 15:30 oraz w dni ustawowo wolne od pracy w powyższych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurnym operacyjnym W-MOSG)

 

 

Information for travelers - COVID-19 Helpline

Numbers of Border Guard’s helpline for Polish citizens and foreigners crossing the state border with the Republic of Poland in the state of epidemic.

 

 COVID-19 HELPLINE

 

Border Guard Headquarters

+ 48 22 500 43 76 and +48 22 500 41 49 (from Monday to Friday between hours: 08.15-16.15)
zg.kg@strazgraniczna.pl (information on rules of crossing the state border by Polish citizens and on quarantine obligation),

zdsc.kg@strazgraniczna.pl (information on conditions of entry and stay of foreigners in the territory of the Republic of Poland and issues connected with extension of the stay of foreigners in Poland during the state of epidemic).

Obtaining information is possible also via helplines of BG Regional Units, depending on the place where border is crossed.

 

Nadwiślański BG Regional Unit

- air border crossing points: Warszawa-Okęcie, Warszawa-Modlin, Łódź and Bydgoszcz:

☏ +48 22 500 34 75, +48 22 500 32 05,  +48 22 500 32 26, +48 22 500 32 94, +48 22 500 30 45,
+48 22 500 30 42

wg.nwosg@strazgraniczna.pl

☏+48 22 513 21 00 ✉ wdsc.nwosg@strazgraniczna.pl (information on conditions of entry and stay of foreigners in the territory of the Republic of Poland and issues connected with extension of the stay of foreigners in Poland during the state of epidemic).

 

Nadodrzański BG Regional Unit

- air border crossing points: Wrocław-Strachowice, Poznań-Ławica and information on crossing Polish-German border within Lubuskie and Dolnośląskie Voivodship and Polish-Czech border within Dolnoślaskie Voivodship:

☏ +48 683 582 444 (between hours 7:30 – 15:30)

wg.nadodrzanski@strazgraniczna.pl  komendant.noosg@strazgraniczna.pl.

 

 

Śląski BG Regional Unit

- air border crossing point Katowice-Pyrzowice and information on crossing Polish-Czech border within Ślaskie and Opolskie Voivodship:

☏+48 32 414 40 13

slosg@strazgraniczna.pl

                                                                                                                          

                                                                                                                           Karpacki BG Regional Unit

-  air border crossing point Kraków-Balice and information on crossing Polish-Slovak border within Małopolskie Voivodship:

☏+48 18 415 34 57

komendant.kaosg@strazgraniczna.pl

 

Maritime BG Regional Unit

- air border crossing points: Gdańsk-Rębiechowo, Szczecin-Goleniów, information on crossing Polish-German border within Zachodniopomorskie Voivodship and crossing the maritime section of the border:

BG Post in Gdańsk ☏+48 58 348 12 80  ✉ sdo.rebiechowo@strazgraniczna.pl

BG Post in Szczecin  ☏+48 91 466 55 20 ✉ sdo.szczecin@strazgraniczna.pl

BG Post in Świnoujście  ☏+48 91 322 72 00 ✉ sdo.swinoujscie@strazgraniczna.pl

BG Post in Gdynia ☏ +48 58 627 35 00 ✉ sdo.gdynia@strazgraniczna.pl

BG Post in Władysławowo ☏+48 58 674 43 00 ✉ sdo.wladyslawowo@strazgraniczna.pl

BG Post in Ustka ☏ +48 59 815 53 00 ✉sdo.ustka@strazgraniczna.pl

BG Post in Kołobrzeg ☏ +48 94 358 02 19 ✉ sdo.kolobrzeg@strazgraniczna.pl

BG Post in Elbląg ☏+48 55 237 64 00 ✉ sdo.elblag@strazgraniczna.pl

 

Nadbużański BG Regional Unit

- air border crossing point in Lublin and road border crossing points with Ukraine in: Dorohusk, Hrebenne, Zosin and Dołhobyczów and with Belarus in Terespol:

☏+48 82 568 51 19

info.nosg@strazgraniczna.pl.

 

Bieszczadzki BG Regional Unit

- air border crossing point in Rzeszów-Jasionka and road border crossing points with Ukraine in: Korczowa, Medyka, Budomierz and in Krościenko and also information on crossing Polish-Slovak border:

☏16 673 20 00 int. 1 (between hours 7.30-15.30) ✉ wg.biosg@strazgraniczna.pl (information on rules of crossing the state border by Polish citizens and on quarantine obligation),

☏16 673 20 00 int. 2 (between hours 7.30-15.30) ✉ wdsc.biosg@strazgraniczna.pl (information on conditions of entry and stay of foreigners in the territory of the Republic of Poland and issues connected with extension of the stay of foreigners in Poland).

 

Podlaski BG Regional Unit

- road border crossing point with Belarus in: Kuźnica and Boborowniki and information on crossing Polish-Lithuanian border:

☏ +48 85 714 50 11,

posg@strazgraniczna.pl   ✉ wdsc.posg@strazgraniczna.pl.

 

Warmińsko-Mazurski BG Regional Unit

-  air border crossing point in Olsztyn-Mazury and road border crossing point with Russia in Bezledy and Grzechotki:

☏+48 89 750 32 62 , +48 89 750 30 52 (from Monday to Friday between hours: 7:30-15:30)
wg.wmosg@strazgraniczna.pl (information on rules of crossing the state border by Polish citizens and on quarantine obligation),

☏+48 89 750 36 16, +48 89 750 36 44 (from Monday to Friday between hours 7:30-15:30) ✉  wdsc.wmosg@strazgraniczna.pl undefined (information on conditions of entry and stay of foreigners in the territory of the Republic of Poland and issues connected with extension of the stay of foreigners in Poland),

☏+48 89 750 30 11  ✉ sdo.wmosg@strazgraniczna.pl (after 15:30 and on public holidays in above mentioned matters please contact duty officer of the Warmińsko-Mazurski BG Regional Unit).

  

do góry