Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wizyta unijnej komisarz w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta unijnej komisarz w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

23.02.2022

Ylva Johansson – komisarz UE ds. wewnętrznych przebywała wczoraj z wizytą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli. Pani Komisarz pozytywnie oceniła warunki pobytu cudzoziemców w ośrodku.

Komisarz Ylva Johansson zapoznała się z zasadami przyjęcia i pobytu osób umieszczanych w ośrodku oraz warunkami pobytu. Omówiono również strukturę organizacyjną ośrodka oraz plany jego rozbudowy i rozwoju.Następnie Ylva Johansson udała się na teren ośrodka gdzie osobiście zapoznała się z jego infrastrukturą oraz rozmawiała z przebywającymi w ośrodku cudzoziemcami.

Pani Komisarz podczas wizyty towarzyszli Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Robert Bagan, Dyrektor Zarządu do spraw Cudzoziemców KGSG mjr SG Paweł Hołoweńko oraz Komendant Placówki SG w Lesznowoli ppłk SG Mariusz Kiszczak wraz z Zastępcą mjr. SG Dariuszem Olichwierczukiem.

 

 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
 • Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
  Wizyta Pani Komisarz Ylvy Johansson w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli
do góry