Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Bilans kontroli legalności zatrudnienia na Warmii i Mazurach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bilans kontroli legalności zatrudnienia na Warmii i Mazurach

Szymon Mościcki
07.01.2022

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w 2021 roku przeprowadzili 210 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolami objęto prawie 6 000 obcokrajowców i stwierdzono, że 825 osobom powierzono pracę nielegalnie.

Głównie powtarzającymi się naruszeniami przepisów były: praca bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz praca na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub oświadczeniu. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej naruszenia przepisów stwierdzili w branżach pośredniczących w zatrudnianiu – 78%. W budownictwie pracowało nielegalnie 12% cudzoziemców, a w zakładach produkcyjnych i usługowych po 4% obcokrajowców.

Obywatele Ukrainy stanowili największą liczbę nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców, bo aż 88%. Natomiast Gruzinów i Białorusinów pracujących na Warmii i Mazurach niezgodnie z przepisami było po 3%.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej  stwierdzili, że 29% obcokrajowców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim, 12% w ełckim, 10% nidzickim. Natomiast w powiecie mrągowskim było 9%, w działdowskim i gołdapskim po 7%.

W 2021 roku funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 62 wnioski o ukaranie pracodawców. Ponadto przedsiębiorców, którzy naruszyli przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców ukarali mandatami  na kwotę blisko 50 tys. zł.  Natomiast sądy z Warmii i Mazur wymierzyły właścicielom firm grzywny na kwotę ponad 170 tys. zł.

  • Osoby siedzą przy biurku
    Osoby siedzą przy biurku
do góry