Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ujawniona akcyza - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ujawniona akcyza

Maciej Pietraszczyk
11.06.2021

Zabezpieczono ponad 18 500 paczek papierosów, ponad 60 kilogramów tytoniu oraz prawie 29 litrów alkoholu, to efekt działań funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Łączna wartość ujawnionego towaru to 309 000 złotych.

Funkcjonariusze z Grupy Zamiejscowej w Częstochowie Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach ujawnili i zatrzymali przechowywane przez obywatela RP wyroby akcyzowe w postaci papierosów, krajanki tytoniowej oraz wyrobów spirytusowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Zabezpieczono ponad 18 500 paczek papierosów, ponad 60 kilogramów krajanki tytoniowej oraz prawie 29 litrów alkoholu o łącznej wartości 309 000 złotych. Wprowadzenie tych wyrobów do obrotu spowodowałoby uszczuplenia w podatku akcyzowym na szkodę Skarbu Państwa na kwotę ponad 380 000 złotych.

Właściciel towaru został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut posiadania wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez polskich znaków akcyzy oraz przechowywania wyrobów akcyzowych polskich znaków akcyzy. Za przestępstwo to grozi mu wysoka kara grzywny oraz przepadek nielegalnego towaru.

 

zdj. Śląski OSG

 

do góry