Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Fikcyjny ślub na Cyprze miał być przepustką do Europy Zachodniej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Fikcyjny ślub na Cyprze miał być przepustką do Europy Zachodniej

Ewa Gajewska
17.01.2020

Pięciu cudzoziemców otrzymało odmowę wjazdu do Polski mimo, że zawarli związki małżeńskie z obywatelkami Unii Europejskiej. Okazało się, że prawie nie znali swoich żon, a ślub wzięli tylko to, by móc wjechać na terytorium państw Schengen i dotrzeć do krajów Europy Zachodniej.

W ciągu ostatnich kilku tygodni funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach–Pyrzowicach wykryli kilka prób przekroczenia granicy państwowej przez fałszywych małżonków. Pięciu cudzoziemców – trzech Pakistańczyków, Banglijczyk i Nepalczyk przylecieli do naszego kraju z Cypru, a następnie próbowali przekroczyć granicę i dostać się na terytorium strefy Schengen. Żaden z nich nie posiadał ważnej wizy, ani innego dokumentu, uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Do kontroli przedstawiali za to cypryjskie tytuły pobytowe, wydane dla członków rodzin obywateli Unii Europejskiej. Dokumenty te uzyskali dzięki zawartym na Cyprze małżeństwom z obywatelkami UE, m.in. z Polkami, Bułgarkami i Łotyszkami.

Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że cudzoziemcy prawie nie znali swoich żon. Nie potrafili również wskazać okoliczności, związanych z zawarciem przez nich związków małżeńskich. Okazało się, że ich małżeństwa były fikcyjne, a faktycznym celem wjazdu obcokrajowców do Polski była chęć przedostania się na terytorium państw Europy Zachodniej. W związku z tym cudzoziemcom wydane zostały decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Wszczęto także wobec nich postępowania karne. W ramach postępowań fikcyjnym mężom przedstawiono zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy państwowej RP. Prowadzone czynności procesowe pozwoliły już na przedstawienie zarzutów pomocnictwa trzem fikcyjnym żonom, które podróżowały tymi samymi samolotami, ale nie towarzyszyły swoim mężom w trakcie kontroli granicznej. Podejrzane przyznały się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddały się karom pozbawienia wolności oraz grzywny, ustalonym z Prokuraturą Rejonową w Tarnowskich Górach. Kobiety złożyły szczegółowe wyjaśnienia i potwierdziły fikcyjny charakter związków małżeńskich. Mężowie za ślub mieli zapłacić swoim żonom około 3 000 euro.

zdj. Śląski OSG

do góry