Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Uroczystość wręczenia Odznak PCK - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość wręczenia Odznak PCK

Ewa Gajewska
18.10.2019

Dziś w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia Odznak Honorowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz pamiątkowych dyplomów uznania.

Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego wręczył Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Sławomir Kaczyński. Odznaką uhonorowani zostali: kpt. SG. Małgorzata Oleszczuk, ppor. SG Adam Sołoniewicz, st. chor. szt. SG Leszek Nawara, mł. chor. SG Arkadiusz Świętochowski, sierż. szt. SG Adam Bilicz oraz kmdr. por. rez. Jarosław Kowalski.

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża nadawana jest przez Kapitułę Odznaki Honorowej i otrzymują ją:

 • członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem i osiągnięciami dla rozwoju Stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne PCK oraz lokalne społeczności, które wnoszą szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia;
 • inne osoby, a także organizacje i instytucje, które czynnie współpracują z PCK lub wspomagają jego działalność;
 • organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze, a także inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, którzy realizując ideały Polskiego Czerwonego Krzyża zasługują na szczególne uznanie.

W dalszej części uroczystości Komendant Główny Straży Granicznej wręczył wyróżnionym pamiątkowe dyplomy uznania. Dyplomami wyróżnieni zostali: Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Sławomir Kaczyński, kpt. SG Małgorzata Oleszczuk, st. chor. szt. SG Andrzej Bruszewski, chor. szt. SG Andrzej Baziak oraz Barbara Kurcz.

Dyplomy przyznawane są przez Komendanta Głównego Straży Granicznej paniom, które oddały 30 litrów krwi lub jej składników oraz panom, którzy oddali 40 litrów krwi lub jej składników. Dyplomy wręczane są również osobom, które przyczyniły się do propagowania i wspierania idei krwiodawstwa w Straży Granicznej i są lub byli honorowymi dawcami. W maju bieżącego roku, podczas Święta Straży Granicznej, 24 funkcjonariuszy i pracowników otrzymało takie wyróżnienia.

Na zakończenie spotkania Komendant Główny Straży Granicznej oraz Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK złożyli podziękowania wszystkim krwiodawcom za ich zaangażowanie w ratowanie życia i zdrowia potrzebujących.

W dzisiejszej uroczystości w KGSG udział wzięli: członkowie Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej z Prezesem Andrzejem Baziakiem na czele, przedstawiciele Policji, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Służby Więziennej.

zdj. KGSG

 

 • uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
  uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
 • uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
  uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
 • uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
  uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
 • uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
  uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
 • uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
  uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
 • uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
  uroczystość z okazji wręczenia Odznak PCK
do góry