Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nominacje generalskie na Święto Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nominacje generalskie na Święto Straży Granicznej

Anna Michalska
16.05.2019

Pięciu oficerów Straży Granicznej zostało mianowanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopnie generalskie. Stopień generała brygady po raz pierwszy w historii Straży Granicznej otrzymała kobieta - płk SG Wioleta Gorzkowska, Zastępca Komendanta Głównego SG ds. logistycznych. Awans na stopień generała dywizji SG otrzymał Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga.

Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej, na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej oraz na stopień generała Straży Granicznej mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga otrzymał awans na stopień generała dywizji SG.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: pułkownik SG Wioleta Gorzkowska - Zastępca Komendanta Głównego SG, pułkownik SG Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego Oddziału SG, pułkownik SG Robert Rogoz – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG oraz pułkownik SG Jacek Szcząchor - Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG.

Uroczyste wręczenie nominacji odbędzie się 17 maja podczas obchodów święta Straży Granicznej.

Gen. bryg. SG Tomasz Praga - absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Służbę rozpoczął w 1992 r. w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. W Komendzie Głównej Straży Granicznej służy od 2008 r.  7 marca 2016 r. został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. 21 kwietnia 2017 r. mianowany na stopień generała brygady.

Od 23 stycznia 2018 r. na stanowisku Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Płk SG Wioleta Gorzkowska - ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno – Informatyczną w Warszawie oraz Akademię Obrony Narodowej. Jest absolwentką studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej. Służbę w Straży Granicznej rozpoczęła w 1997 r. Od początku związana z pionem logistycznym w zakresie zarządzania budżetem Straży Granicznej. Od lipca 2016 r. dyrektor Biura Finansów w Komendzie Głównej SG. Na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej powołana z dniem 15 maja 2018 roku.

Płk SG Grzegorz Biziuk - służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1999 r. w strażnicy w Sokółce, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery – od starszego strażnika granicznego do komendanta. Po rozwiązaniu jednostki został oddelegowany do Placówki SG w Kuźnicy. Od 3 października 2003 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta Placówki SG w Szudziałowie. W maju 2009 roku został komendantem Placówki SG w Lipsku, gdzie służył do listopada 2015 r. Ze stanowiska komendanta Placówki SG w Krynkach z dniem 16 czerwca 2016 roku powołany na stanowisko Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Płk SG Jacek Szcząchor - służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1997 roku w Bieszczadzkim Oddziale SG. W 2009 roku zajął stanowisko Zastępcy Komendanta Placówki SG w Korczowej. Od 2012 do 2015 roku pełnił funkcję Komendanta Placówki SG w Korczowej. W czerwcu 2016 roku został Komendantem Placówki SG w Medyce. Od 1 września 2016 kierował Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej, a dniem 23 sierpnia 2017 r. powołany na stanowisko Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Płk Robert Rogoz  - służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1994 roku. Od początku związany z Bieszczadzkim Oddziałem SG. Był starszym kontrolerem i specjalistą w Granicznej Placówce Kontrolnej w Medyce, specjalistą i starszym specjalistą w Wydziale Nadzoru i Kontroli. Pełnił również funkcję zastępcy, a następnie komendanta placówki SG w Korczowej. W październiku 2012 r. powołany na stanowisko zastępcy, a w styczniu 2017 r. Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

 

do góry