Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Funkcjonariusze SG wyruszyli na IV misję do Republiki Macedonii Północnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusze SG wyruszyli na IV misję do Republiki Macedonii Północnej

Ewelina Szczepańska
19.03.2019

19 marca, na misję wspierającą służby Republiki Macedonii Północnej, wyjechało 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Dowódcą grupy jest mjr SG Władysław Gbur, który na co dzień pełni służbę w Podlaskim Oddziale SG.

 
W operacji wsparcia biorą udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Śląskiego, Karpackiego, Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie oraz Biura Spraw Wewnętrznych SG. Przed wyjazdem odbyli szkolenie, mające na celu zintegrowanie zespołu i przygotowanie grupy do wspólnej służby podczas wyjazdu. Uczestniczyli m.in. w zajęciach z kwalifikowanej pierwszej pomocy w trakcie realizacji zadań służbowych, w tym ewakuację i samoewakuację z pojazdu, technik posługiwania się bronią palną oraz doskonalili taktykę i technikę realizacji czynności w obiektach zurbanizowanych i zasady przemieszczania się pojazdów w kolumnie. 
 
Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej w Macedonii będą pełnić służbę w bezpośredniej ochronie granicy macedońsko – greckiej, wspierając działania, które mają na celu zapobieganie nielegalnej migracji.
 
zdj. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG
do góry