Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej

Ewelina Szczepańska
17.04.2018

17 kwietnia w Trpišově spotkali się Pełnomocnicy Graniczni z Polski i Czech.

W spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Nadodrzańskiego Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Wojciech Skowronek, Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Ołomuńskiego płk. Mgr. Petr KUBJÁT oraz Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Pardubickiego plk. mgr. Martin MÍČA, pełniący funkcję Pomocnika Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadodrzańskiego Komendant Placówki Straży Granicznej w Kłodzku mjr SG Piotr Piekarski oraz Naczelnik Wydziału Granicznego Nadodrzańskiego Oddziału SG ppłk SG Dariusz Wyrwał. Stronę czeską reprezentowali również, pełniący funkcję Pomocników Pełnomocników Granicznych RCz Odcinka Ołomuńskiego, kpt. Ing. Petra ČÁSLAVOVÁ oraz Odcinka Pardubickiego kpt. Mgr. Karel FORMÁNEK.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę na wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej. Omówiono także bieżącą sytuację migracyjną wewnątrz poszczególnych państw i związane z tym zagrożenia dla ochrony granicy państwowej. W czasie prowadzonych rozmów uzgodniono ponadto zasady wzajemnej wymiany informacji za pośrednictwem Punktu Kontaktowego w Kudowie - Słone. Pozytywnie oceniono współdziałanie w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, również w ramach wspólnych polsko-czeskich patroli.

Podczas spotkania Pełnomocnik Graniczny RCz Odcinka Pardubickiego plk. mgr. Martin MÍČA wręczył Komendantowi Nadodrzańskiego Oddział SG gen.bryg. SG Wojciechowi Skowronkowi pamiątkowy medal w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju dwustronnej współpracy.

zdj. Nadodrzański OSG

 

do góry