Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Obywatelka Ukrainy nielegalnie powierzała pracę rodakom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obywatelka Ukrainy nielegalnie powierzała pracę rodakom

Ewa Gajewska
14.03.2018

14 cudzoziemców zatrudniała nielegalnie gdyńska agencja pracy. Firmę prowadzoną przez obywatelkę Ukrainy skontrolowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni.

Przedmiotem kontroli była legalność zatrudnienia cudzoziemców. Funkcjonariusze szczegółowo sprawdzili dokumentację związaną z powierzeniem pracy 37 obywatelom Ukrainy. 14 z nich pracowało nielegalnie. Jak ustalili funkcjonariusze Straży Granicznej - naruszenia polegały na powierzaniu i wykonywaniu pracy bez odpowiednich zezwoleń lub oświadczeń. Cudzoziemcy byli zatrudniani na terenie woj. pomorskiego, głównie w branży przetwórczej i budowlanej. Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca może być ukarany grzywną do 30 tys. zł.

zdj. Morski OSG

do góry