Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Z fałszywymi dokumentami do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Z fałszywymi dokumentami do Polski

Ewelina Szczepańska
19.09.2023

Funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach zatrzymali 5 obywateli Syrii, którzy okazali do kontroli przerobione dokumenty. Jeden z cudzoziemców posłużył się cudzym dowodem osobistym jako własnym.

W niedzielę (17 września) funkcjonariusze SG, po przylocie pasażerów z Grecji, wylegitymowali 5 cudzoziemców (w wieku od 18 do 39 lat), podających się za obywateli Wielkiej Brytanii, Austrii, Rumunii oraz Czech. Dwóch z mężczyzn, gdy zostali poproszeni o dokumenty, okazało brytyjski i austriacki paszporty, które po sprawdzeniu w bazach informacyjnych SG, figurowały jako utracone przez posiadaczy. Ponadto funkcjonariusze SG zauważyli w paszportach przerobione strony personalizacyjne. Kolejnych dwóch pasażerów lotu z Grecji posłużyło się podczas legitymowania podrobionymi dokumentami rumuńskich dowodów osobistych. Ostatni z legitymowanych cudzoziemców okazał cudzy, czeski dowód osobisty jako własny.

Pięciu cudzoziemców przyznało się, że są obywatelami Syrii. Nie mieli żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Zostali zatrzymani, usłyszeli zarzuty. Z uwagi na nielegalny wjazd do Polski wszczęto wobec nich postępowania administracyjne o zobowiązaniu do powrotu. Do czasu opuszczenia Polski mężczyzn objęto dozorem SG.

Za użycie podrobionego lub przerobionego dokumentu obywatelom Syrii grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5. Natomiast za posłużenie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

zdj. Nadodrzański Oddział SG 

 

  • Zabezpieczony dowód osobisty, którym posłużył się legitymowany cudzoziemiec
    Zabezpieczony dowód osobisty, którym posłużył się legitymowany cudzoziemiec
  • Zabezpieczony dokument, którym posłużył się legitymowany cudzoziemiec
    Zabezpieczony dokument, którym posłużył się legitymowany cudzoziemiec
  • Zabezpieczony dokument, którym posłużył się legitymowany cudzoziemiec
    Zabezpieczony dokument, którym posłużył się legitymowany cudzoziemiec
do góry