Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Co się odwlecze... - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Co się odwlecze...

Ewelina Szczepańska
25.05.2023

Wczoraj (24 maja) na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie funkcjonariusze z Placówki SG w Radomiu zatrzymali cudzoziemca poszukiwanego od 6 lat za usiłowanie wyłudzenia podstępem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz posłużenie się paszportem z przerobioną wizą.

45-letni obywatel Wietnamu zgłosił się do urzędu, aby  wyjaśnić formalne braki we wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terenie Polski. Okazało się wówczas, że dane mężczyzny figurowały w systemach jako osoby poszukiwanej. Cudzoziemiec ubiegał się o pobyt na terytorium RP w 2017 r. w radomskiej delegaturze urzędu, ale jego wniosek rozpatrzono odmownie. Wówczas wylegitymował się swoim oryginalnym paszportem, w którym miał sfałszowaną francuską wizę. Od tego czasu był w zainteresowaniu organów ścigania. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania wyłudzenia podstępem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP poprzez przedłożenie przed pracownikiem Delegatury MUW w Radomiu paszportu wietnamskiego, w którym znajdowała się przerobiona na wzór oryginalnej francuska wiza typu C. Mężczyzna zamierzonego celu nie osiągnął, ponieważ urząd odmówił mu wydania zezwolenia.

Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód zasądziła wobec Wietnamczyka karę w postaci roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, karę grzywny, a także ustanowiła nadzór kuratorski na czas kary. Po zakończeniu czynności cudzoziemiec został zwolniony.

do góry