Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Ścigani czerwonymi notami Interpolu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ścigani czerwonymi notami Interpolu

Ewelina Szczepańska
09.03.2023

Wczoraj (8 marca) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zatrzymali 2 cudzoziemców poszukiwanych czerwoną notą Interpolu. Obywatel Gruzji był ścigany przez władze Azerbejdżanu, obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki narodowości uzbeckiej przez wymiar sprawiedliwości Uzbekistanu.

Gruzin został zatrzymany przez Straż Graniczną podczas odprawy pasażerów na lot do Kutaisi. Dane mężczyzny figurowały w bazie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej jako osoby poszukiwanej czerwoną notą Interpolu za nielegalną migrację. Ponadto, w chwili zatrzymania mężczyzny, okazało się, że przebywa w Polsce bez dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu oraz przekroczył wbrew przepisom granicę państwową z Niemiec do Polski. Za oba te wykroczenia został ukarany mandatami karnymi. Wobec mężczyzny wszczęto również postępowanie administracyjne w kierunku zobowiązania go do powrotu. 

Drugi z zatrzymanych mężczyzn wpadł w ręce funkcjonariuszy po przylocie z Bukaresztu. 46-letni obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki narodowości uzbeckiej poszukiwany był za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem oraz przemytem broni palnej i amunicji. Czerwoną notę wystawiły władze Uzbekistanu. 

do góry