Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zobowiązanie do powrotu i zarzut karny dla Albańczyka - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zobowiązanie do powrotu i zarzut karny dla Albańczyka

Konrad SZWED
06.03.2023

Po przylocie samolotu z włoskiego Bari funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali obywatela Albanii. Mężczyzna poza przeterminowanym pobytem w Polsce, przekroczeniem granicy państwowej wbrew przepisom, posiadał w bagażu podrobione albańskie prawo jazdy.

Do ujawnienia fałszywki u 28-letniego obywatela Albanii doszło w wyniku kontroli legalności pobytu wobec cudzoziemców, podróżujących w ruchu Schengen przez podwarszawskie lotnisko. W trakcie czynności kontrolnych funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wykorzystał dopuszczalny okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym okresie 180 dni. Podróżny w rozmowie z funkcjonariuszami oświadczył, że nigdy nie był w Polsce i nie posiada innego dokumentu, który uprawniałby go do legalnego pobytu w naszym kraju. Obywatel Albanii nie do końca był szczery, jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna ubiegał się o pobyt czasowy w naszym kraju, ponadto w jego bagażu podręcznym znaleziono podrobione albańskie prawo jazdy spersonalizowane na jego dane osobowe.

Ostatecznie, wobec cudzoziemca wszczęto postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej do powrotu w ciągu 30 dni i zakazem ponownego wjazdu do Polski i na terytorium państw strefy Schengen przez kolejny rok. Ponadto, obywatelowi Albanii przedstawiono zarzut z art. 270§3 kk, tj. posiadania przy sobie albańskiego podrobionego prawa jazdy, które świadczyło o czynieniu przez cudzoziemca przygotowań do posłużenia się tym dokumentem jako autentycznym.

Podejrzany w trakcie przesłuchania złożył krótkie wyjaśnienie, w którym przyznał się do zarzucanego czynu i poddał się dobrowolnie karze grzywny 100 stawek dziennych każda po 30 zł, przepadku dowodu rzeczowego oraz podania wyroku do publicznej wiadomości.

do góry