Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Łódź rybacka zawrócona przez Straż Graniczną do portu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Łódź rybacka zawrócona przez Straż Graniczną do portu

Konrad SZWED
01.03.2023

Funkcjonariusze z Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej 28 lutego zawrócili do portu łódź rybacką z trzyosobową załogą na pokładzie. Podczas kontroli u dwóch załogantów stwierdzili brak wymaganych świadectw przeszkolenia.

Podczas patrolowania morza terytorialnego załoga jednostki pływającej SG-216 nieopodal portu w Dziwnowie postanowiła skontrolować jednostkę rybacką, której rybacy zajęci byli wydawaniem sieci. Jak się okazało, dwóch z nich nie miało obowiązkowych świadectw przeszkolenia z zakresu indywidualnych technik ratunkowych, przeciwpożarowego i z pierwszej pomocy medycznej. Dowódca SG-216 nakazał jednostce zawrócić do portu w Dziwnowie i zakazał dalszej żeglugi do czasu uzupełnienia braków w przeszkoleniu. O zdarzeniu został powiadomiony Kapitanat Portu Dziwnów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do administracji morskiej trafi wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego.

do góry