Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Algierczyk bez tytułu pobytowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Algierczyk bez tytułu pobytowego

Konrad SZWED
20.02.2023

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali ob. Algierii, który przebywał w Polsce nielegalnie.

15 lutego funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej w Częstochowie z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach w ramach prowadzonej kontroli legalności pobytu zatrzymali w Koniecpolu (pow. częstochowski) obywatela Algierii. Cudzoziemiec przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnych dokumentów uprawniających go do pobytu. Funkcjonariusze w toku prowadzonych czynności służbowych ustalili, że mężczyzna wjechał do Strefy Schengen nielegalnie, podróżując w ukryciu w łodzi. Cudzoziemiec przekroczył granicę morską od Włoch, następnie udał się do Francji, z której podróżując przez Niemcy, dostał się na terytorium naszego kraju.

33-latek figuruje w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoba, której należy odmówić wjazdu lub pobytu w Strefie Schengen. Ponadto mężczyzna we wrześniu 2021 roku zawarł związek małżeński z obywatelką RP, następnie złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po analizie zebranego materiału dowodowego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że związek małżeński Algierczyka z Polką został zawarty w celu obejścia przepisów Ustawy o Cudzoziemcach. W związku z powyższym Wojewoda Dolnośląski w czerwcu 2022 roku wydał decyzję o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Mężczyzna na podstawie decyzji sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

do góry