Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Raport z granicy polsko-białoruskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Raport z granicy polsko-białoruskiej

Ewelina Szczepańska
17.02.2023

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG w trakcie ubiegłej doby (16 lutego ) ujawnili 68 osób usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. W ręce funkcjonariuszy wpadł też kolejny kurier.

37 cudzoziemców usiłowało nielegalnie wkroczyć na terytorium naszego kraju na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze. Duża grupa migrantów (21-osobowa) ujawniona została również tuż po pokonaniu przez nią fizycznej bariery w rejonie Białowieży. Pozostałe zdarzenia odnotowano na odcinkach granicy ochranianych przez Placówki SG w Lipsku, Kuźnicy i Mielniku. Zauważono również kilkanaście osób, które podchodziły pod zaporę techniczną, ale na widok polskich służb cofnęły się w głąb Białorusi. W rejonie miejscowości Skroblaki funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach zatrzymali obywatela Ukrainy. Ustalono, że w rejon granicy państwowej przyjechał po odbiór cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę. 

Od początku 2023 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali już 73 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy.

 

do góry