Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przekazani w ramach readmisji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekazani w ramach readmisji

Ewelina Szczepańska
03.02.2023

Funkcjonariusze z Placówki SG w Tuplicach przyjęli kolejnych 5 Gruzinów, którzy przebywali nielegalnie na terytorium Niemiec. Dwóch z nich przeterminowało pobyt na terytorium państw Schengen, a pozostałych trzech złożyło w Polsce wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

3 lutego służby niemieckie  przekazały funkcjonariuszom Straży Granicznej pięcioro obywateli Gruzji. Cudzoziemcy zostali zatrzymani za nielegalny wjazd i pobyt na terenie Niemiec. Wcześniej starali się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, więc zgodnie z przepisami zostali przekazani do naszego kraju. Okazało się, że obywatele Gruzji przebywali w Polsce od 2022 r. Przylecieli przez lotnicze przejście graniczne, korzystając z ruchu bezwizowego, a następnie starali się o pobyt czasowy. W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców funkcjonariusze SG stwierdzili, że dwóch Gruzinów przeterminowało pobyt na terytorium państw Schengen, wniosek trzeciego nie został rozpatrzony z uwagi na braki formalne, a pozostali oczekują na rozpatrzenie wniosków. Wszystkim cudzoziemcom wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia oraz poinformowano o terminie opuszczenia terytorium Polski, określonym w decyzji.

do góry