Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przebywali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przebywali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
15.11.2022

Wczoraj (14 listopada) funkcjonariusze z Placówki SG w Warszawie zatrzymali 3 obywateli Azerbejdżanu za nielegalny pobyt oraz przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło w wyniku prowadzonej na terenie stolicy kontroli legalności pobytu. Mężczyźni nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w naszym kraju. Dwóch z nich legitymowało się jedynie zaświadczeniem potwierdzającym złożenie wniosku o ochronę międzynarodową na terytorium Niemiec. Ustalono, że wjechali do Polski w marcu br. w związku z ewakuacją z terytorium Ukrainy, następnie zaś udali się do Niemiec, gdzie złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. Do Polski wrócili, łamiąc przepisy migracyjne i dopuszczając się przekroczenia granicy wbrew przepisom.

Komendant Placówki SG w Warszawie wszczął wobec nich postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu oraz skierował wnioski do sądu o umieszczenie mężczyzn w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

do góry