Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nowa Placówka SG w Radomiu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowa Placówka SG w Radomiu

Ewelina Szczepańska
15.11.2022

Od dziś (15 listopada) działalność rozpoczęła Placówka SG w Radomiu. Jest to siódma placówka Nadwiślańskiego Oddziału SG, a jej zakres terytorialny obejmuje osiem południowych powiatów woj. mazowieckiego.

To blisko 20% powierzchni województwa mazowieckiego (pow.: białobrzeski, przysuski, grójecki, radomski, zwoleński, kozienicki, lipski i szydłowiecki). 

Zadania nowo powolanej placówki to przede wszystkim działania w terenie w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przestępczości z udziałem cudzoziemców. Po planowanym z kolei uruchomieniu lotniczego przejścia granicznego i Portu Lotniczego Warszawa-Radom funkcjonariusze z placówki będą również prowadzili kontrolę ruchu granicznego w porcie, a także zapewniali bezpieczeństwo i porządek publiczny w przejściu granicznym.

Na co dzień funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Radomiu są odpowiedzialni za działania kontrolno-weryfikacyjne w szczególności w zakresie kontroli legalności pobytu, kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. Ponadto, współpracując z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, funkcjonariusze przeprowadzą wywiady środowiskowe oraz m.in. zapewnią cudzoziemcom porady prawne w zakresie pobytu i warunków, jakie należy spełnić przy przekraczaniu granic Polski. Możliwe będą także konsultacje wizowe, przyjmowanie od cudzoziemców wniosków o ochronę międzynarodową oraz analiza przesłanek do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych.

Komendantem Placówki SG w Radomiu jest mjr SG Dorota Frąk, która dotychczas była kolejno Zstępcą Komendanta w PSG w Łodzi oraz PSG w Bydgoszczy.

do góry