Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nie zagrają w piłkę w okręgowej lidze - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie zagrają w piłkę w okręgowej lidze

Konrad SZWED
08.11.2022

Funkcjonariusze z Placówki SG w Tarnowie zakończyli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom w jednym z małopolskich klubów sportowych. Okazało się, że władze klubu nie zadbały o dopełnienie wszystkich formalności przy zatrudnianiu piłkarzy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że prezes zarządu klubu powierzył dwóm Nigeryjczykom nielegalne wykonywanie pracy, bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie. Cudzoziemcy (w wieku 24 i 20 lat) popełnili w związku z tym wykroczenie. Wobec prezesa zarządu kontrolowanego klubu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Nigeryjczycy zostali zatrzymani, a ich dane zostały zastrzeżone w bazach danych SG. Skierowano również wniosek do właściwego sądu o ukaranie prezesa klubu. Po rozpoznaniu sprawy przeciwko obywatelowi Polski, sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia czynu i wymierzył mu karę grzywny.

 

do góry