Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Granica polsko-białoruska, ubiegła doba w liczbach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Granica polsko-białoruska, ubiegła doba w liczbach

Paweł ŚNIEĆ
22.09.2022

Minionej doby 61 nielegalnych migrantów próbowało przekroczyć polsko-białoruską granicę. Zatrzymano również czterech kurierów przewożących cudzoziemców.

Próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Bobrownikach, Dubiczach Cerkiewnych, Płaskiej, Białowieży i Mielniku. Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się między innymi obywatele Syrii, Egiptu, Kongo, Kamerunu, Nigerii, Somalii, Iraku i Afganistanu. Na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych w sumie 30 cudzoziemców w kilku grupach usiłowało pokonać barierę podkopem lub korzystając z drabin. Natomiast w rejonie Bobrownik 9 osób przedostało się na terytorium Polski przez rzekę Świsłocz.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie współdziałając z funkcjonariuszami Policji, zatrzymali obywatela Ukrainy i dwóch Rosjan przewożących ośmiu nielegalnych migrantów. Cudzoziemcy przedostali się na terytorium Polski, przekraczając granicę z Białorusią. Kolejnego kuriera, również obywatela Ukrainy, zatrzymano w rejonie Dubicz Cerkiewnych. Organizatorom nielegalnego przekroczenia granicy, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Od początku bieżącego roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymał 269 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej.

do góry