Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zatrzymano 8 Afgańczyków nielegalnie przebywających w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymano 8 Afgańczyków nielegalnie przebywających w Polsce

Paweł ŚNIEĆ
07.09.2022

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę państwową.

4 września funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymali informację od policjantów z KMP Żory o grupie obcokrajowców o ciemnej karnacji, którzy przebywali w okolicy jednego z żorskich dyskontów. Na miejsce został wysłany patrol z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej. Funkcjonariusze podjęli wobec ośmioosobowej grupy mężczyzn czynności służbowe.

Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów poświadczających ich tożsamość, ani żadnych innych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium Polski. Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do pomieszczeń służbowych PSG w Bielsku – Białej. Podczas prowadzonych czynności wyjaśniających, w obecności tłumacza, funkcjonariusze SG ustalili afgańskie obywatelstwo i dane osobowe zatrzymanych mężczyzn. W czasie przesłuchania cudzoziemcy oświadczyli, że do Polski wjechali ukryci w naczepie samochodu ciężarowego, do którego wsiedli na terytorium Węgier. Celem ich podróży były Niemcy.

W związku z popełnieniem przestępstwa polegającego na nielegalnym przekroczeniu granicy z Czech do Polski przy użyciu podstępu, wobec Afgańczyków wszczęto postępowanie karne z art. 264 § 2 kodeksu karnego. Cudzoziemcy przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Następnie dobrowolnie poddali się karze uzgodnionej z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Cieszynie, tj. 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat. Wobec cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Zgodnie z postanowieniem sądu, do czasu ich wydania, zatrzymani przebywać będą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

zdj. Śląski OSG

  • 20220907-1-1 Funkcjonariusz SG zamykający auto służbowe
    20220907-1-1
do góry