Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Warszawscy funkcjonariusze ujawnili dwóch cudzoziemców. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warszawscy funkcjonariusze ujawnili dwóch cudzoziemców.

Konrad SZWED
12.08.2022

Wczoraj (11 sierpnia 2022 roku) w wyniku kontroli legalności pobytu na terenie stolicy funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali dwóch mężczyzn. Pierwszy z nich nielegalnie pracował, drugi natomiast nie posiadał żadnych dokumentów pobytowych.

Kontrolę przeprowadzono wobec trzech osób – obywateli Gruzji, Pakistanu i Azerbejdżanu. Jej efektem było stwierdzenie, że ten ostatni spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju, natomiast dwóch pozostałych je złamało. Gruzin figurował w bazach jako osoba zatrudniona „na czarno” w jednej z firm usługowych na Pomorzu, co potwierdziła kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w maju tego roku. Mężczyzna pracował bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji oświadczeń. Z kolei Pakistańczyk przebywał w Polsce od blisko roku, nie posiadając żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w naszym kraju, w międzyczasie przekraczając granicę wbrew przepisom, podróżując do Portugalii w celu ubiegania się o pobyt czasowy.

Wobec obydwu mężczyzn wszczęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących zarówno obywatela Gruzji, jak i obywatela Pakistanu do powrotu z określonym terminem dobrowolnego wyjazdu do 30 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 1 roku w przypadku Gruzina i 6 miesięcy dla Pakistańczyka.

Po zakończonych czynnościach cudzoziemcy zostali zwolnieni.

do góry